Drevovýroba

Firma STAVMEX Komjatice s.r.o. vyrába a montuje masívne výrobky z dreva vyrobené na mieru:

  • nábytok do interiéru
  • záhradné sedenie a doplnky
  • záhradné domčeky
  • altánky
  • niečo pre deti
  • tesárske konštrukcie

Zároveň ponúkame bezplatné poradenstvo s cieľom vybrať to najlepšie riešenie.

Firma disponuje vlastnými priestormi v novozrekonštruovanej hale s moderným technologickým zariadením.

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Výroba tradičného masívneho nábytku a interiérových prvkov

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 
Riadaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu: Dolná 1502, 941 06 Komjatice

Názov projektu: Výroba tradičného masívneho nábytku a interiérových prvkov

Stručný opis projektu:
Projekt má pozitívne dopady na celkovú produkciu firmy. Po skončení realizácie projektu má spoločnosť k dispozícií nové inovované technológie, ktoré umožnia napĺňať ciele spoločnosti. Obstarávaná technológia bola zvolená tak by jej bolo čím viacúčelovejšie. Nová technológia zabezpečí spoločnosti možnosť výroby náročnejších interiérových zariadení (nábytku) atypických tvarov, sa zvýši kvalita a efektívnosť produkcie, čo pomôže spoločnosti udržať už existujúcich odberateľov a umožní jej vstup na nové širšie trhy.

Názov a sídlo prijímateľa: STAVMEX Komjatice, s.r.o., Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice
Dátum začatia realizácie projektu: 07/2010
Dátum ukončenia projektu: 06/2012

Výška poskytnutého príspevku: 3.290.000,00 EUR

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.economy.gov.sk                                                                                     www.siea.gov.sk