Profil

Dňa 11. 09. 2001 vznikla nová spoločnosť STAVMEX KOMJATICE s.r.o., ktorá nadviazala na dlhoročnú tradíciu firmy STAVMEX – Ing. Peter Machata s rovnakým predmetom činnosti zameraným na realizáciu priemyselných a bytových stavieb, rekonštrukčných, búracích, zemných prác a dopravných služieb.

Spoločnosť realizuje optimálne riešenia podľa požiadaviek objednávateľa, poskytujeme špičkové a komplexné služby charakteristické pre toto odvetvie. Pomocou stavebného softvéru Cenkros dokážeme rýchlo a spoľahlivo spracovať cenové ponuky. Počas výstavby spolupracujeme s osvedčenými dodávateľskými firmami pričom garantujeme vysokú kvalitu a záruku.

Zamestnávame pracovníkov rozličných profesií a zamerania, vrátane kvalifikovaných technicko-hospodárskych pracovníkov, zodpovedných za plnenie zmlúv a riadenie stavieb.